Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw

DDPP » AKCJONARIUSZE/ZAŁOŻYCIELE

AKCJONARIUSZE/ZAŁOŻYCIELE


Założycielami DDPP Securities, a jednocześnie osobami zarządzającymi są: Piotr Raczyński i Krzysztof Skoczyński oraz w szczególności nasi Klienci – wiodący polscy przedsiębiorcy.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY DOMU MAKLERSKIEGO
DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SA

PIĄTE wezwanie do złożenia akcji w związku z ich dematerializacją

Zarząd spółki pod firmą: „DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA” (dalej: DDPP Securities SA/Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji DDPP Securities SA w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze DDPP Securities SA - pod adresem Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1/313, 00-057 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach od 11.00 do 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym i zarazem ostatnim wezwaniem z wymaganych przepisami prawa.

Z poważaniem
Zarząd DDPP Securities SA

CZWARTE wezwanie do złożenia akcji w związku z ich dematerializacją

Zarząd spółki pod firmą: „DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA” (dalej: DDPP Securities SA/Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji DDPP Securities SA w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze DDPP Securities SA - pod adresem Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1/313, 00-057 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach od 11.00 do 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Z poważaniem
Zarząd DDPP Securities SA

TRZECIE wezwanie do złożenia akcji w związku z ich dematerializacją

Zarząd spółki pod firmą: „DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA” (dalej: DDPP Securities SA/Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji DDPP Securities SA w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze DDPP Securities SA - pod adresem Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1/313, 00-057 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach od 11.00 do 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Z poważaniem
Zarząd DDPP Securities SA

DRUGIE wezwanie do złożenia akcji w związku z ich dematerializacją

Zarząd spółki pod firmą: „DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA” (dalej: DDPP Securities SA/Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji DDPP Securities SA w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze DDPP Securities SA - pod adresem Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1/313, 00-057 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach od 11.00 do 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Z poważaniem Zarząd DDPP Securities SA

PIERWSZE wezwanie do złożenia akcji w związku z ich dematerializacją

Zarząd spółki pod firmą: „DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA” (dalej: DDPP Securities SA/Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji DDPP Securities SA w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze DDPP Securities SA - pod adresem Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1/313, 00-057 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach od 11.00 do 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Z poważaniem
Zarząd DDPP Securities SA